Referentsid

Energiaaudit, -märgis, termograafia

Energiaauditeid teeme alates 2005. aastast.

Energiamärgiseid väljastame alates 2009. aastast.

Termoülevaatust teostame termokaameraga FLUKE  Ti30.  Infrapuna kiirguse lainepikkusel töötav termokaamera on oluline abivahend, mis võimaldab avastada  soojalekkeid hoonetes ja kindlaks teha hoonete piirete soojustehnilist olukorda. Termoülevaatuse tulemusena valmib aruanne, kus parema jälgitavuse huvides on lisaks termofotodele esitatud ka digifotod, vajadusel pildi analüüs ja kokkuvõte ning ettepanekud.

Energiaauditeid  ja energiamärgiseid oleme teinud  põhiliselt korterelamutele,  büroohoonetele, koolimajadele, ühiskondlikele hoonetele, spaa-ettevõtetele, ujulatele. Meie kompetents lubab teha energiaauditeid ka tööstushoonetele ja  -seadmetele.

Termoülevaatuseid oleme teinud ettevõtete tehnikapargile (elektrikilbid, mitmesugused pumbad jne), seinte sees soojaveetorustike ja betoonpõrandas küttetorustike asukoha määramiseks kui omanikul puuduvad teostusjoonised.

Täna kehtiv  elamu energiaauditi aruande vorm näeb ette energiaauditi teostamise ainult kütteperioodil, kuna  energiaauditi käigus on vajalik läbiviia siseõhu temperatuuri, suhtelise niiskuse ja õhu süsihappegaasi (CO2) konsentratsiooni mõõdistused.

Hoone termoülevaatus annab reaalse tulemuse vaid juhul, kui sise- ja välistemperatuuride vahe on vähemalt 15 °C, välisseinad peavad olema kuivad ja seintele ei tohi paista otsene päikesekiirgus.

Külgpaneeli navigatsioon