Referentsid

Energiakasutuse arengukavad

  • Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2010-2020 koostamine, 2010;
  • Äriplaan Jõhvi-Ahtme soojusvarustuseks, 2010;
  • Kohila alevi soojusvõrkude rekonstrueerimisel saadava soojuskadude vähenemise hinnanguline arvutus, 2009;
  • Kohila alevi energeetika arengukava, 2008;
  • Anija valla Kehra linna, Lehtmetsa ja Alavere küla soojusmajanduse arengukava, 2008;
  • Kose valla energiakasutuse arengukava, 2004;
  • Tallinna soojusvõrgu efektiivne kasutamine elektri ja soojuse koostootmiseks, 2004;
  • Põltsamaa valla energeetika arengukava, 2003.

 

Külgpaneeli navigatsioon