Referentsid

Energiatarbimise analüüs

  • Eesti elektrijaama 1., 2. ja 7. ploki ning Balti elektrijaama 12. ploki elukaare analüüs, 2017;
  • Sillamäe soojuselektrijaama tehnilise seisukorra analüüs ja selle hinnang, 2017;
  • Iru Elektrijaama renoveeritavate rajatiste ja tehnoloogiliste seadmete hindamisaruande uuendamine, 2017;
  • Uuring: Eesti Terviseturismi klastri ettevõtete energiakasutuse analüüs ja energiasäästu potentsiaali kaardistamine, 2012-2013;
  • Kiviõli Keemiatööstuse OÜ Soojuselektrijaama piirvõimsuse fikseerimine kuni 50 MW, 2012;
  • AS Tere Viljandi tootmisosakonna katlamaja töö analüüs ja ettepanekud energiavarustuse renoveerimiseks, 2010;
  • Võisiku asula soojusvarustus ja ettepanekud selle renoveerimiseks, 2010;

Külgpaneeli navigatsioon