Referentsid

Soojusmajanduse arengukavad

 • Jõgeva linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026, 2017;
 • Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava; Vastuvõetud 08.09.2016; RT IV 13.09.2016 nr 5;
 • Keila linna soojusmajanduse arengukava, 2016;
 • Audru valla soojusmajanduse arengukava, 2016;
 • Kolga-Jaani valla Kolga-Jaani kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava; Vastuvõetud 16.06.2016 nr 12; RT IV 30.06.2016 nr 32;
 • Võru linna soojusmajanduse arengukava; Vastuvõetud 08.06.2016 nr 23; RT IV 11.06.2016 nr 2
 • Kallaste linna soojusmajanduse arengukava; Vastuvõetud 27.06.2016 nr 10; RT IV 24.08.2016 nr 23;
 • Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava; Vastuvõetud 19.05.2016 nr 67; RT IV 28.08.2016;
 • Rapla linna soojusmajanduse arengukava; Vastuvõetud 28.04.2016 nr 8; RT IV 05.05.2016 nr 9;
 • Püssi alevi soojusmajanduse arengukava; Vastuvõetud 28.04.2016 nr 83; RT IV 10.05.2016 nr 27;
 • Harku alevi soojusmajandusearengukava; Vastuvõetud 31.03.2016 nr 12; RT IV, 06.04.2016 nr 99;
 • Valgjärve valla soojusmajanduse arengukava; Vastuvõetud 29.03.2016 nr 8; RT IV 02.04.2016 nr 32;
 • Kostivere alevi soojusmajanduse arengukava, Vastuvõetud 17.03.2016 nr 79; RT IV, 22.03.2016 nr 46;
 • Kohtala-Järve linna soojusmajanduse arengukava, Järve, Ahtme, Jõhvi, Oru, Kukruse, Sompa, Viivikonna; Vastuvõetud 16.02.2016 nr 5; RT IV, 07.05.2016 nr 9;
 • Palivere alevi soojusmajanduse arengukava;  Vallavolikogu määrus 17.02.2016 nr 3;
 • Kanepi valla soojusmajanduse arengukava; Vastuvõetud 16.02.2016 nr 5, RT IV, 24.02.2016;
 • Kohila valla soojusmajanduse arengukava; Vastuvõetud 01.03.2016 nr 6;
 • Türi linna soojusmajanduse arengukava; Vallavolikogu määrus 26.11.2015 nr 26;
 • Võru valla soojusmajanduse arengukava; Volikogu määrus 16.12.2015 nr 33;
 • Jõelähtme valla Loo aleviku soojusmajanduse arengukava; Volikogu määrus 11.02.2016 nr 65;
 • Raasiku valla soojusmajanduse arengukava; Volikogu määrus 19.01.2016 nr 2;
 • Kuusalu valla soojusmajanduse arengukava; Vallavolikogu määrus 27.01.2016 nr 1;
 • Saue linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava; Vallavolikogu määrus 18.02.2016;
 • Saue valla Laagri aleviku kaugküttepiirkonna arengukava; Vallavolikogu määrus 29.10.2015 nr 21;
 • Tehnilise lahenduse väljatöötamine Tarmeko AS soojusvarustuse võimsuse tõstmiseks, 2013;
 • Räpina Ühisgümnaasiumi hoonete kompleksi soojusvarustuse uuring, 2009;
 • Pühalepa valla Suuremõisa küla kaugkütte uuring-eksperthinnang, 2009;
 • AS Viljandi Aken ja Uks Saru tootmiskompleksi soojusenergiavarustuse uuring, 2008;
 • Maardu soojusvarustuse analüüs ja uue katlamaja tehniline lahendus, 2008;
 • Torma valla Sadala alevi soojusvarustuse eeluuring, 2008;
 • Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli soojusvarustus, 2007;
 • Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila asulate soojusvarustus, 2007;
 • Abja-Paluoja linna soojusvajaduse analüüs ja katlamaja võimsuse valik, 2007;
 • Seda linna (Läti) soojusvarustus, 2007;

Külgpaneeli navigatsioon