Referentsid

Teostatavus- ja tasuvusuuringud

 • Tallinna  Soojusvõrgu läbilaskevõime uuring, 2014;
 • Pärnu katlamaja konseptsiooni uuringu täiendused, 2014;
 • Eesti Energi Narva Elektrijaama jahutusveega kindlustamise uuringu andmete uuendus, 2014;
 • Elektripaigaldiste eksperthinnang, 2013;
 • Kuressaare Soojus AS akumulatsioonimahuti vee pinna kaitsimine õhu hapniku eest ja mahuti seinte korrosioonikaitse, 2013;
 • Kiviõli Keemiatööstuse OÜ TSK-500 jääksoojuse ärakasutamise keskkonnamõjude vähendamise uuring, 2013;
 • Tootsi aleviku katlamaja automaatika ekspertiis, 2013;
 • Tootmisüksuse katla DKVR 10-13 tehniline ekspertiis 2013;
 • Ekspertarvamus projektide “Õisu ja Uulu katlamajade üleviimine põlevkiviõlilt biokütusele” elluviimise kohta, 2013;
 • Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS 2×300 ploki tuhaärastuse tehnilise kontseptsiooni koostamine, 2012;
 • Iisaku aleviku kaugkütte soojuse hinna arvutus üleviimisel hakkpuidule või muule kohalikule kütusele, 2011;
 • Ekspertarvamus taastuvenergia kasutamise võimaluste kohta Viljandi Männimäe lasteaias, 2010;
 • Ekspertarvamus Karksi-Nuia Soojuse hinnakujundusele, 2010;
 • Tolmupõletamise põlevkivikatla vääveldioksiidi atmosfääriheitme vähendamine primaarsete meetodite abil, 2010;
 • Põlevkivi ühendlao kontseptsiooni väljatöötamine, 2010;
 • Koostootmisjaamade rajamise võimalused Eestis, 2010;
 • Absorbtsioon- ja kompressorjahutusseadme tehniline kirjeldus, 2010;
 • AS Eraküte Tartu võrgupiirkonna soojuse ja elektri koostootmisjaama eelhinnang, 2010;
 • Eeluuring AS Viisnurga koostootmisjaama rajamiseks, 2010;
 • VIR-tehnoloogia defektide hindamine, 2010;
 • Tehniliste võimaluste uuring Eesti Energia Õlitööstus AS jääkide põletamiseks, 2010;
 • Eeluuring 200 MW võimsusega gaasiturbiinelektrijaama rajamiseks, 2009;
 • Misso valla taastuvenergia ressursside kasutusvõimaluste uuring, 2009;
 • Orissaare katlamaja rekonstrueerimise riski analüüs ning atmosfääri saste ja majandusliku tasuvuse arvutus, 2009;

Külgpaneeli navigatsioon