Referentsid

Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

  • Energiakompleksi põlevkivi ühendlao maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, Eesti Energia Kaevandused AS. 2010;
  • Eksperthinnang TSK ja Enefit tehnoloogiate keskkonnamõjude kohta, Eesti Energia Õlitööstus AS, 2010;
  • Eesti elektrimajanduse arengukava 2008-2018 keskkonnamõju strateegiline hindamine, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 2008 – 2009;
  • Skybalt Kinnisvara OÜ detailplaneeringu ala keskkonnamõju strateegiline eelhindamine, Skybalt Kinnisvara OÜ, 2007-2008;
  • Keskkonnamõjude hindamine Kütusena jäätmeid kasutava soojus- ja elektrienergia koostootmisploki rajamine Iru Elektrijaama territooriumile, OÜ Iru Elektrijaam, 2007;
  • AS Narva Elektrijaamad energiakompleksi arendusprojekti KMH ja KSH, AS Narva Elektrijaamad, 2007-2008;
  • AS Anne Soojus keskkonnamõju strateegiline hindamine, AS Anne Soojus, 2006.

Külgpaneeli navigatsioon