Referentsid

Lubatud heitkoguste projektid

 • Utilitas Eesti AS Haapsalu katlamaja LHK projekti koostamine,2017;
 • VKG Oil AS saasteainete hajumisarvutused,2017;
 • Viru RMT saasteainete hajumisarvutused,2017;
 • Tallinna Vangla LHK projekti koosamine, 2017;
 • Adven Eesti AS 5 katlamaja LHK projektide koostamine, 2017;
 • Meriste Puit OÜ Kose tootmisterritooriumi õhusaasteloa taotlemise LHK projekti koostamine, 2017;
 • Saasteainete hajumise modelleerimine VKG Energia OÜ LHK projekti koosseisus, 2017;
 • Välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste arvutused ja aastaaruande koostamine, Rehpol AS, 2017;
 • Vee-Ekspert OÜ Väimela katlamaja LHK projekti koostamine, 2016;
 • Eraküte Valga ja Keila katlamajade LHK projektide koostamine, 2016;
 • Walcar OÜ LHK projekti koostamine, 2016;
 • AS Sirje Pikk tänava tootmisterritooriumi LHK projekti koostamine, 2016;
 • Adven Eesti AS Laagri Kuuse põik 38 katlamaja välisõhu saasteloa taotlemise LHK projekti koostamine, 2016;
 • Lasva liimpuidu AS LHK projekti koostamine, 2015;
 • Palmse Mehaanikakoda OÜ LHK projekti koostamine, 2015;
 • AS Antsla Inno LHK projekti koostamine, 2015;
 • AS Rehpol LHK projekti koostamine, 2015;
 • AS Võru Hallid LHK projekti koostamine, 2015;
 • AS Barrus LHK projekti koostamine, 2015;
 • Kiili katlamaja mõju õhusaastele, Kiili Vallavalitsus, 2015;
 • Palmse Mehaanikakoda OÜ LHK projekti koostamine, 2015;
 • Walcar OÜ LHK projekti täiendus, 2015;
 • Almet OÜ LHK projekti täiendus, 2015;
 • Vesikaru SPA katlamaja LHK projekti koostamine, Adven Eesti AS, 2015;
 • EKSEKO seafarmi katlamajade LHK projekti koosatamine, Adven Eesti AS, 2015;
 • Rõuge Kommunaalteenus OÜ LHK projekti koostamine, 2015;
 • OÜ Puiga Soojus LHK projekti koostamine, 2015;
 • AS Paulig Baltic LHK projekti koostamine, Adven Eesti AS, 2015;
 • AS Põlva Soojus J.Käisi tänava ja Mammaste katlamajade LHK projektide koostamine, OÜ Tallinna Matusebüroo, 2014;
 • Danpower Eesti AS Võrusoo katlamaja LHK projekt, AS Napal, 2014;
 • Välisõhu saasteloa taotlemise LHK projekt, Perepuit OÜ, 2013;
 • Paide KTJ tootmisterritooriumi välisõhu saasteloa taotlemine, 2013;
 • Adven AS Rakvere koostootmisjaama LHK projekti koostamine, 2012;
 • Sõmerpalu ja Osula koolide katlamajade LHK projektide koostamine, 2012;
 • Mooste katlamaja LHK projekti koostamine, 2012;
 • Tootsi katlamaja LHK projekti koostamine, 2012;
 • Birger OÜ Maetsma tootmisterritooriumi LHK projekti koostamine, 2012;
 • LHK projekt välisõhu saasteloa taotlemiseks, AS Karme, 2010;
 • LHK projekt välisõhu saasteloa taotlemiseks, AS Rauameister, 2010;
 • Metstaguse Agro OÜ lubatud heitkoguste projekt, 2010;
 • LHK projekt välisõhu saasteloa taotlemiseks, Tsentrum Agro OÜ, 2010;
 • LHK projekt välisõhu saasteloa taotlemiseks, Hobbiton OÜ, 2010;
 • Metstaguse Agro OÜ heitkoguste kvartaliarvutused, Metstaguse Agro OÜ, 2009;
 • Välisõhu saasteloa taotlemise LHK projekt, Kaitseväe Võru Lahingukooli, 2009;
 • Välisõhu saasteloa taotlemise LHK projekt, AS Sangaste Linnas, 2009;
 • Välisõhu saasteloa taotlemise LHK projekt, Peetri Puit OÜ, 2009;
 • Välisõhu saasteloa taotlemise LHK projekt, Merimets OÜ, 2009;
 • Välisõhu saasteloa taotlemise LHK projekt, AS Hesveka & Co, 2009;
 • Rakvere Päikese tänava tootmisterritooriumi välisõhu saasteloa taotlemise LHK projekt, NSV Farm Ehitus, 2009;
 • Saasteainete heitmete aruandlus, Ecodiesel OÜ, 2009;
 • Sanwood AS lenduvate ühendite heitkoguste vähendamise kava, 2008;
 • Välisõhu saasteloa taotlemise LHK projekt, Antsla Tarbijate Ühistu, 2008;
 • Kurgjärve spordibaasi välisõhu saasteloa taotlemise LHK projekt, Nõmme Spordiklubi MTÜ, 2008;
 • LHK projekt, Otepää Piimaühistu TÜ, 2008;
 • AS Wõro Kommerts Ahja tootmisterritooriumi välisõhu saasteloa taotlemise LHK projekt, 2008;
 • VG Holding AS Võru tootmisteritooriumi välisõhu taotlemise LHK projekt, 2008;
 • AS Maag Konservitööstus tootmisterritooriumi välisõhu saasteloa taotlemise LHK projekt, 2008;
 • Välisõhu saasteloa taotlemise LHK projekt, AP Puit OÜ, 2008;
 • GM Panels OÜ LHK projekt, GM Panels OÜ, 2008;

Külgpaneeli navigatsioon