Referentsid

Teised konsultatsioonid

 • AS Paide Vesi Anna asula joogivee töötlusega seotud problemaatika, tehnilistes küsimustes eksperthinnangu andmine ning konsulteerimine, 2017;
 • AS Wermo tootmisjäätmete põletamise võimalused AS Danpower Eesti Võrusoo katlamajas, 2017;
 • Eksperthinnang Iru Elektrijaama jäätmeenergiaploki eeldatava keskkonnamõju muutuse osas põletatava jäätmekoguse suurenemisel kütuse väiksema kütteväärtuse tõttu, 2017;
 • Eesti põlevkivi energeetilise kasutamise parima võimaliku tehnika uuring, 2016;
 • Energiasäästudirektiivi 2012/27/EL rakendamise võimaluste analüüs, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, 2013;
 • Iru Elektrijaama jäätmeenergiaploki eeldatav keskkonnamõju muutus põletatava jäätmekoguse suurenemisel kütuse väiksema kütteväärtuse ja öiste vedude tõttu, Eesti Energia AS, 2013;
 • Kasvuhoonegaaside seirekava koostamine, Nordkalk AS, 2013;
 • Eesti põlevkiviõli tootmise parim võimalik tehnika, 2012-2013;
 • Meetme “Jäätme kogumise, sortimise ja  taaskasutusse suunamise arendamine” nõudluse hindamine, Keskkonnaministeerium, 2011;
 • Keskkonnaaudit, Monier OÜ, 2011;
 • Jäätmeenergiajaama keskkonnakonsultatsiooni teenused,  Eesti Energia AS Iru Elektrijaam, 2010;
 • Uuring energiasäästu poliitika seiremehhanismi arendamiseks, MKM, 2010;
 • Tallinna linna ja Tallinna linnastu 2007. aasta CO2 heitkoguste inventuur, Tallinna Keskkonnaamet, 2009;
 • Energiasäästupoliitika tulemuslikkuse analüüsi meetodite määramine, I Etapp, MKM, 2009;

Külgpaneeli navigatsioon