Referentsid

Kütuste põletamine käitistes

Tegevusala kategooriates 1a ja 1b „Kütuste põletamine käitistes, mille summaarne nimi­soojus­võimsus on üle 20 MW (v.a ohtlike või olme­jäätmete põetamisega tegelevad käitised“ tõendatud käitised ja vastavad aruande­perioodid:

 • Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS Auvere elektrijaam, 2014 – …;
 • Visaginase elektrijaam, 2014–…;
 • AB Kauno Energija Šilkas katlamaja, 2014–…;
 • AB Kauno Energija Pergales katlamaja, 2014–…;
 • AB Kauno Energija Garliava katlamaja, 2014–…;
 • AB Kauno Energija Petrašiunai elektrijaam, 2014–…;
 • AB Kauno Energija Jurbarkas katlamaja, 2014–…;
 • AB Kauno Energija Noreikiškes CHP, 2014–…;
 • Elering AS Kiisa avariireservelektrijaam, 2014–…;
 • OÜ VKG Energia soojuselektrijaam, 2013–…;
 • VKG Soojus AS Ahtme tipu-reservkatlamaja, 2013–…;
 • Fortum Eesti AS Pärnu katlamaja, 2013–…;
 • Fortum Eesti AS Tervise katlamaja, 2013–…;
 • Fortum Eesti AS Pärnu koostootmisjaam, 2013–…;
 • Kiviõli Keemiatööstuse OÜ soojuselektrijaam, 2013–…;
 • Ignalina elektrijaam, 2013–…;
 • OÜ Pogi Peetri katlamaja, 2012–…;
 • Eesti Energia AS Iru Elektrijaam, 2012–…;
 • Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS Balti elektrijaam, 2012–…;
 • Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS Eesti elektrijaam, 2012–…;
 • Sangla Turvas AS katlamaja, 2011–2012;
 • AS Tootsi Turvas katlamaja, 2011–2012;
 • AS Kuressaare Soojus, 2011;

Külgpaneeli navigatsioon