Referentsid

Hangete korraldamine

  • FDG seadmete hanke korraldamine, 2014;
  • Eesti Energi Iru Elektrijaama jäätmeenergiaploki omanikuinseneri teenused, 2010 – 2014;
  • Pogi OÜ Paide koostootmisjaama omanikuinseneri teenused, 2011 – ….;
  • Auvere Elektrijaama omanikuinseneri teenused, 2011 – ….;
  • Elering OÜ projekti “Avariireservjaama rajamine” tehniline konsultatsioon ja omanikujärelvalve, 2010;
  • Iru Elektrijaama planeeritava jäätmepõletusploki EPC hanke pakkumise kutse dokumentide koostamine, 2007;

Külgpaneeli navigatsioon