Referentsid

Hankekutsedokumentide koostamine

  • VKG FGD hankedokumentatsiooni koostamine, 2014;
  • Eesti Energia Iru Eelktrijaama jäätmeenergiaploki omanikuinseneri teenused, 2010 – 2014;
  • Auvere Elektrijaama omanikuinseneri teenused, 2011 – …;
  • Põlevkivi ühendlao eelprojekteerimine ja lähteülesande koostamine, Eesti Energia Kaevandused AS, 2011;
  • “Eesti Energia Narva Elektrijaama Balti Elektrijaama 11bloki biokütuste süsteemi rajamine” projekti omanikuinseneri teenused, 2010;
  • EPCM dokumentide ümbertegemine EPC hankedokumentideks, 2010;
  • Elering OÜ projekti “Avariireservjaama rajamine” tehniline konsultatsioon ja omanikujärelvalve, 2010;
  • Turbiinihanke eelpakkumise kutse dokumentide koostamine Eesti Energia Õlitööstuse AS-le, 2009;
  • Tehniline abi  Narva Õlitehase uue heitvee puhasusjaama rajamiseks pakkumise kutse dokumentide koostamine, 2007;
  • Tehniline  abi Balti Elektrijaama reservkonveieri kütusehoidla rajamiseks. Pakkumise kutse dokumentide koostamine, 2007;

Külgpaneeli navigatsioon