Referentsid

Nõustamine hankelepingute sõlmimisel

  • Kirjalik ekspertiis hankedokumentide tehniliste tingimuste  ja pakutud hindade osas, 2014;
  • Eesti Rahva Muuseumi kütte ja jahutuse pakkumise koostamise konsultatsioon, 2014;
  • Eesti Energia Iru Elektrijaama jäätmeenergiaploki omanikuinseneri teenused, 2010 – 2014;
  • Auvere Elektrijaama omanikuinseneri teenused, 2011 – …;
  • Elering AS projekti “Avariireservelektrijaama rajamine” tehniline konsultatsioon ja omanikujärelvalve, 2010-2014;

Külgpaneeli navigatsioon