Referentsid

Omanikujärelvalve

  • Auvere Elektrijaama tuhaärastuse omanikuinseneri teenused, 2013 – …;
  • Pogi OÜ Paide koostootmisjaama omanikuinseneri teenused, 2011 – ….;
  • Eesti Energia Iru Eelktrijaama jäätmeenergiaploki omanikuinseneri teenused, 2010 – 2014;
  • Auvere Elektrijaama omanikuinseneri teenused, 2011 – …;
  • “Eesti Energia Narva Elektrijaama Balti Elektrijaama 11bloki biokütuste süsteemi rajamine” projekti omanikuinseneri teenused, 2010;
  • Elering OÜ projekti “Avariireservjaama rajamine” tehniline konsultatsioon ja omanikujärelvalve, 2010;
  • Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS projekti “Elektrijaama energiabloki väävlipuhastusseadmete ehitamine Eesti Elektrijaamas” omanikuinseneri teenused, 2010;
  • Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS Projekti “Kahe energiaploki väävlipuhastusseadmete ehitamine Eesti Elektrijaamas” ehituse omanikujärelvalve, 2009;

Külgpaneeli navigatsioon