Uudised

Mine tagasi lehele: Uudised

Tallinna linna ja linnastu CO2 heitkoguste inventuuri ajakohastamine

ÅF-Consulting AS sõlmis Tallinna Keskkonnaametiga lepingu „Tallinna linna ja linnastu CO2 heitkoguste inventuuri ajakohastamine“.

Töö eesmärgiks on Tallinna linna ja selle lähivaldade  CO2  inventuuri koostamine 2013. aasta kohta. Töös lähtutakse valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertrühma poolt koostatud Riikliku Kasvuhoonegaaside Inventuuri  koostamise juhendist (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories – 2006 Guidelines),  Linnapeade Paktis toodud juhendistHow to develop a sustainable energy action plan (SEAP) – Guidebook Part 2. Baseline emissions inventory, Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskavast aastateks 2011-2021  ja 2007. ning 2011. aastate Tallinna linna  ja linnastu CO2  heitkoguste inventuurist.

Töös hinnatakse CO2 heitkoguseid Tallinna linna ja linnastu energeetika sektoris, mille alla kuuluvad energia tootmine, tööstus (kütuse põletamine tööstuses), transport (mootorkütuste tarbimine transpordis) ja muud allsektorid (kodumajapidamine, äri- ja avaliku teeninduse sektor).

Samuti kirjeldatakse Tallinna linna ja linnastu CO2 neelusid, mille moodustavad kõrghaljastus.

Külgpaneeli navigatsioon