Uudised

Mine tagasi lehele: Uudised

Teade ÅF-Consulting AS ettevõtte üleminekust

ÅF on ümber struktureerinud oma äritegevuse Eestis. Sellega seoses on osa ÅF-Consult Oy
Eesti tütarettevõtte ÅF-Consulting AS-i äritegevusest müügitehinguga siirdunud alates
01.05.2017. a uuele ettevõttele Nomine Consult OÜ. Tehinguga läksid sealhulgas üle ka
ettevõtte töötajad, erialane oskusteave, varad ja kaubamärk „Estivo“. Uue ettevõtte
omanikeks on endised ÅF-Consulting AS juhtivtöötajad.

ÅF-Consulting AS ja Nomine Consult OÜ võtavad ühendust kõikide klientidega, kellel on
kehtivad lepingud ÅF-Consulting AS-ga või kellele on tehtud pakkumised, et kokku leppida
lepingute ja/või pakkumiste ülevõtmine. Kinnitame, et kõik sõlmitud lepingud ja tehtud
pakkumised kehtivad.

Nomine Consult OÜ koostöös ÅF-iga jätkab usaldusväärset, erapooletut ja kvaliteetset
energeetika- ja keskkonnaalast konsultatsiooni- ja omanikuinseneri teenuste osutamist ning
kasvuhoonegaaside tõendamistegevust.

Küsimuste korral palun võtke ühendust Katrin Keis-i või Jüri-Andrus Alasi-ga.

Külgpaneeli navigatsioon